Κυκλοφορεί το νέο φύλλο της εφημερίδας ΡΗΞΗ, Απρίλιος 2016