Κυκλοφορεί το νέο φύλλο της εφημερίδας ΡΗΞΗ - Οκτώβριος 2016