Παζάρι βιβλίου, 11-21/4 στο χώρο του ΑΡΔΗΝ στην Αθήνα