Παζάρι βιβλίου στο χώρο Πολιτισμού και Πολιτικής του ΑΡΔΗΝ, Αθήνα 12-17 Απριλίου