Κυκλοφορεί το νέο φύλλο της εφημερίδας ΡΗΞΗ, Φεβρουάριος 2016