Κυκλοφορεί το νέο φύλλο της εφημερίδας ΡΗΞΗ, Μάρτιος 2016