Κυκλοφορεί το νέο φύλλο της εφημερίδας ΡΗΞΗ, Μάιος 2016