Ανεξάρτητη Δημοκρατική Πατριωτική Κίνηση Εκπαιδευτικών (Τελική διακήρυξη)