Παράσταση διαμαρτυρίας εκπαιδευτικών (Συλλόγων ΠΕ και ΕΛΜΕ) στην Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας, 16/06/16 (video)