Ομιλία Γ. Καραμπελιά - μέρος Α΄ ''Παλαιολόγεια 2016''