Κείμενα & βίντεο για την ιδρυτική διακήρυξη του κινήματος ΑΡΔΗΝ