ΡΗΞΗκέλευθα [23/12/16] - Υπάρχει οργανική συνάφεια Χριστιανισμού και Ελληνισμού;Ο Γιώργος Καραμπελιάς αναφέρεται στην γενετική σχέση που έχει ο Χριστιανισμός με τον Ελληνισμό και την στενή συνάφεια των δύο παραδόσεων κατά τον καιρό της διάδοσης του Χριστιανισμού στον οικουμενικό ελληνικό κόσμο..