Ο Γιώργος Καραμπελιάς περιγράφει το πώς μια ημερομηνία ορόσημο, η 25η Μαρτίου 2021,
και η συμπλήρωση 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, μπορεί να αποτελέσει 
σημείο αναφοράς για το κίνημα Άρδην, ώστε να αποκτήσει ξανά η Όραμα η Ελλάδα.