Σε εξέλιξη το σεμινάριο σύγχρονης ιστορίας ...


Πρόγραμμα συναντήσεων/θεματικών ενοτήτων (σε εξέλιξη)

  • Πέμπτη 8 Μαΐου, η δεκαετία 1964-1974, η άνθιση της τριετίας 1964-1967 και οι αγώνες στα χρόνια της Χούντας, ώρα έναρξης 19.00.
  • Πέμπτη 15 Μαΐου, 1974-1981, οι κοινωνικοί αγώνες στα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης, ώρα έναρξης 19.00.
  • Πέμπτη 29 Μαΐου, 1981-1993, ο εκπασοκισμός της κοινωνίας και το πραγματικό τέλος της μεταπολίτευσης, ώρα έναρξης 19.00.
  • Πέμπτη 6 Ιουνίου, 1993-2008, η κυριαρχία του εκσυγχρονισμού και οι ιδεολογικές διαμάχες με αυτόν, ώρα έναρξης 19.00.
  • Πέμπτη 12 Ιουνίου, 2008-σήμερα, τα χρόνια της κρίσης και οι εναλλακτικοί διέξοδοι από αυτήν, ώρα έναρξης 19.00.