ΡΗΞΗκέλευθα [1/2/2017] - Δραχμή και ΣΥΡΙΖΑ: ο φόβος φυλάει τα έρμα