ΡΗΞΗκέλευθα [20/02/2017] - Πρέπει να εγκαταλείψουμε την ταυτότητά μας για να εκσυγχρονιστούμε;



Ο Γιώργος Καραμπελιάς αναφέρεται στη σχέση μεταξύ εκσυγχρονισμού και ταυτότητας. Παραδείγματα λαών όπως οι Κινέζοι καταδεικνύουν πως η επιβίωση στον σύγχρονο κόσμο προϋποθέτει την διατήρηση της παράδοσης. Η λογική της εγκατάλειψης της ταυτότητας που χαρακτηρίζει την Μεταπολίτευση, οδήγησε στην σημερινή κατάρρευση, οπότε η λύση είναι να την ξαναβρούμε με σύγχρονα μέσα, με σύγχρονα όπλα, αυτό που το Άρδην λέει «εκσυγχρονισμό της παράδοσης μας».