Κυκλοφορεί το νέο φύλλο της εφημερίδας ΡΗΞΗ - Σεπτ. 2016

Στηρίξτε τη Ρήξη, 
την εφημερίδα του πατριωτικού - δημοκρατικού χώρου