Απόσπασμα από την ομιλία του Γιώργου Καραμπελιά 12-11-2016 (video)