Κυκλοφορεί το νέο φύλλο της εφημερίδας ΡΗΞΗ, Νοέμβριος 2016