Γ. Καραμπελιάς: Το μεταναστευτικό ζήτημα και η Ελλάδα (video)


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ \\ 00:08 Προσφυγικό-Μεταναστευτικό και παγκόσμια κατάσταση | 01:32 Ευρώπη, Μετανάστευση και Ισλάμ | 03:34 Ο Ελληνισμός σε κρίση - έλλειψη Οράματος | 06:43 Το φάσμα της λιβανοποίησης | 09:02 Αντίσταση ή Εξαφάνιση | 13:40 Το μελλον Ευρώπης-Βαλκανίων-Ελλάδας