Ολόκληρη η κεντρική ομιλία του επικεφαλής του Άρδην Γ. Καραμπελιά (12.11.2016)